Verktyg A-Ö

Här finner ni alla verktyg listade från A-Ö. Vet ni inte namnet på det verktyg ni söker? Då finner ni verktygen uppdelade tematiskt i vänstermenyn.

3R-metoden

4R-metoden

Analys lönelots

Artikelövning

Checklista för upphandling av utbildning

Checklista för utbildare

Den jämställda verksamheten

Egenskapsövning

En förälder blir till

En vanlig man

Ett steg fram

FAIR – ickediskriminerande rekrytering

Fiskbensdiagram

Flödesschema

Fokusgrupp

Fokus på jämställdhetspolitiska mål

Gender Budgeting

Genuscoaching

Genushanden

Granska verksamheten

Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier

Gå din egen väg

Homogenitetsstick

Infogeneratorn

Initiera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Inventera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Implementeringsplan

JämKART

JämKAS Bas

JämKAS Plus

Jämställda beslut

Jämställdhetshjulet

Jämställdhetsquiz

Jämviktscykeln

Könsuppdelad statistik

Könskonsekvensanalys

Logical Framework Approach

makEQuality

Mediegranskning

MUMS – Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet

Normfrågor

Normspelet

Normstorm för skolan

Normtriangeln

Observation

Open Space Technology

Planera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin (pdf)

Processkartläggning

Rekrytering – metod Gävle

Rollspel

Samhällsstegen

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Skrivhjälp för jämlik text

SMART

SWOT

Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete (pdf)

Så gör du: Jämställda remisser (pdf)

Så gör du: Jämställda styrdokument (pdf)

Så gör du: Jämställd bidragsgivning (pdf)

Så gör du: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv (pdf)

Så gör du: Jämställd kommunikation (pdf)

Så gör du: Jämställt bemötande (pdf)

Teflontestet

Trappan

Trappan – jämställd rekrytering

Undersök verksamhetsprocesserna

Upphandling för jämställdhet

Utvärdera jämt

Varför jämställdhet

Värderingsövningar

Växthuset

Årtalsquiz

Önsketänkande 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo