Verktyg A-Ö

Här finner ni alla verktyg listade från A-Ö. Vet ni inte namnet på det verktyg ni söker? Då finner ni verktygen uppdelade tematiskt i vänstermenyn.

4R-metoden

3R-metoden

Analys lönelots

Artikelövning

Att jämställdhetsintegrera styrdokument

Att leda förbattringsarbete

Checklista för upphandling av utbildning

Checklista för utbildare

Den jämställda verksamheten

Egenskapsövning

En vanlig man

Ett steg fram

FAIR – ickediskriminerande rekrytering

Fiskbensdiagram

Flödesschema

Fokusgrupp

Fokus på jämställdhetspolitiska mål

Från statistik till analys och förbättring

Gender Budgeting

Genuscoaching

Genushanden

Granska verksamheten

Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier

Homogenitetsstick

Implementeringsplan

JämKART

JämKAS Bas

JämKAS Plus

Jämställd kommunikation

Jämställda beslut

Jämställdhetshjulet

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Jämställdhetsquiz

Jämställdhetsintegrering av bidragsgivning

JämUR

Jämviktscykeln

Logical Framework Approach

Könsuppdelad statistik

Könskonsekvensanalys

makEQuality

Mediegranskning

MUMS – Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet

Normfrågor

Normtriangeln

Observation

Open Space Technology

Processkartläggning

Rekrytering – metod Gävle

Rollspel

Samhällsstegen

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

SMART

Skrivhjälp för jämlik text

SWOT

Systematiskt lärandestyrt förbättringsarbete

Teflontestet

Trappan

Trappan – jämställd rekrytering

Undersök verksamhetsprocesserna

Upphandling för jämställdhet

Utvärdera jämt

Varför jämställdhet

Värderingsövningar

Växthuset

Årtalsquiz

Önsketänkande 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo