2017-10-02

Hero Image

Trippel i fortbildning om våldsprevention

Hur kan en arbeta med våldsprevention i idrottsrörelser och andra ideella forum? Och hur möter en personer som utsatts för våld? Här kommer tips på tre konferenser där du kan få svar på dessa funderingar.

Först ut är ett arrangemang i Göteborg där Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Tjejjouren Väst, Stödcentrum Humlegården och ATSUB/Göteborg bjuder in till en förmiddag 12 oktober på temat ”Att stötta den som blivit utsatt för sexuellt våld – vad säger forskningen och vad möter ideella verksamheter?”. Halvdagen kommer att handla om sexuell utsatthet och digitalt våld och innehålla en presentation av verksamheter som erbjuder råd och stöd. Målgrupper är myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, elevhälsan, skola, idéburen sektor samt yrkesverksamma som möter barn och unga. Fika ingår och konferensen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag: 4 oktober.

Höstens våldspreventiva arbete fortsätter med en mingelkväll i Trollhättan. Idrottsrörelsen i Västra Götaland tar ställning för att arbeta våldspreventivt och motverka sexuella ofredanden och övergrepp. 13 november hålls en inspirationskväll om hur idrottsrörelsen kan bidra till det våldspreventiva arbetet och motverka sexuella ofredanden och övergrepp. Den som är aktiv i en idrottsförening i Västra Götaland eller arbetar med att stödja föreningar i deras värdegrundsarbete välkomnas till en kväll med bland annat Max Bergander, värdegrundsansvarig på AIK-fotboll. Mat och mingel! Kvällen är kostnadsfri.
Information om anmälan och fullständigt program kommer i oktober.

När mörkret tätnat ordentligt den 7 och 8 december bjuder Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelserna och organisationerna MÄN och Unizon in till en konferens i Stockholm med fokus på hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv.
Under konferensen presenteras olika perspektiv på kunskap om och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med ett genusperspektiv på såväl strategisk som praktisk nivå. Vi erbjuder dessutom möjlighet till erfarenhetsutbyte och framåtblickande från såväl unga själva som professionella och politiker.
Konferensen är för dig som fattar beslut om eller arbetar med unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.
Konferensen kostar 1 000 kr. I priset ingår lunch och fika båda dagarna.
Sista anmälningsdag: 13 november 2017

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo