Hero Image

Jämställdhet i partipolitiken

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, men hur ska det uppnås? Här redovisas riksdagspartiernas syn på jämställdhet, de jämställdhetspolitiska målen och vägen dit.

Det sägs ibland att det råder en partipolitisk enighet gällande jämställdhet, med hänvisning till de jämställdhetspolitiska mål som har stöd över partigränserna. Även om det stämmer att det sällan tvistas om målen i sig så finns det mer tydliga partipolitiska uppfattningar om hur målen ska uppnås och vad som behöver göras.

På de här sidorna kan du hitta information om riksdagspartiernas syn på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Informationen är tagen från en enkät som Jämställ.nu har skickat ut till alla riksdagspartierna.

Hösten 2016 presenterade regeringen två nya jämställdhetspolitiska mål, i vår enkät har frågorna ställts utifrån de tidigare fyra målen.

Tillvägagångssätt

Under sommaren 2012 skickade Jämställ.nu ut ett antal frågor om jämställdhet och jämställdhetsintegrering till alla riksdagspartier. Syftet var att lyfta fram skillnader såväl som likheter mellan partierna i sakfrågan. De fick frågor om vad partierna anser vara grunden till ojämställdheten, hur jämställdhetsarbetet bör organiseras och synen på jämställdhetsintegrering som strategi. Dessutom ställdes flera frågor med utgångspunkt i de dåvarande fyra jämställdhetspolitiska delmålen.

Under våren 2014 och sedan igen hösten 2016 fick samtliga riksdagspartier en inbjudan att uppdatera sina svar utifrån samma förfrågan. På de här sidorna presenteras de senaste svaren från de partier som valt att besvara vår enkät.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo