Hero Image

Om Jämda

Databasen Jämda, JÄMställdhetsDAtabasen, är utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek.

I databasen får du tips på litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening. Basen är en hjälp för jämställdhetsarbetare, praktiker, forskare, studenter och konsulter inom organisationer och myndigheter  som söker information och översikter om jämställdhetsforskning, jämställdhetsforskare och tillämpad genusforskning.

I Jämda finnes hänvisningar till eller länkar till statliga utredningar, doktorsavhandlingar, rapporter, lagar, handböcker m.m., varav många i fulltext. Det material som registreras är publicerat 1990 och senare.

Vill du föreslå litteratur till Jämda eller har du andra frågor om databasen, kontakta oss på jamda@ub.gu.se

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo