2017-11-10

Hero Image

Nytt verktyg: Storma bildnormer med Normstorm

Normstorm är en bildpedagogisk metod för unga, som utvecklats av Jönköpings kommun för att undersöka och utmana normer. Nu har kommunen tagit fram ett metodstöd och ett inspirationsmaterial som gör det möjligt för fler att arbeta med metoden.

I inspirationsmaterialet beskrivs kärnan i arbetet, förändringsidéer och relevans för olika målgrupper. Metodstödet innehåller konkreta verktyg för de som vill arbeta med Normstorm, teoretisk utgångpunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar.

Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagit fram inom Normstorm som kan användas som utgångpunkt för reflektion.

Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av en ettårig satsning av regeringen, genom Sveriges kommuner och landsting (SKL), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo