Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-03-05 Karlstad

Våld i ungas parrelationer

Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om våld i ungas parrelationer.

Läs mer
GenderFund Länsstyrelsen Värmland
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo