Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2018-12-18 Stockholm

Nationell samling om våld

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

Läs mer
Conference Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.
2019-01-30 - 2019-01-31 Luleå

Forum Jämställdet

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens! Få inspiration för hela organisationen och utveckla din kompetens och ditt professionella nätverk! Välkommen till Luleå 30-31 januari 2019.

Läs mer
Conference Forum Jämställdhet
2019-04-11 - 2019-04-12 Rome

2nd International Conference on Gender Research (ICGR 2019)

Call for papers open until Sept 20, 2018. More info to come!

Läs mer
Conference Academic Conferences and Publishing International
2019-10-07 - 2019-10-09 Gothenburg

Gender conference g19

Sweden´s largest gender conference g19 will be held in Gothenburg 7-9 October 2019!

Läs mer
Conference Nationella sekretariatet för genusforskning
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo