Kalender

Kalendern baserar sig på Genderkalendern som är ett samarbete mellan NIKK, Kilden i Norge, Kvinfo i Danmark, Koordinationen for kønsforskning i Danmark, Minna i Finland och Nationella sekretariatet för genusforskning. På sidan Genderkalendern kan du nå kalendarierna på respektive lands webbplats. Följ länken nedan.

En fullständig förteckning av internationella arrangemang hittar du på Genderkalenderns webbplats.

Datum Plats Beskrivning Typ Länk
2019-03-08 Linköping

”Du är väldigt besvärlig” - Sexuella trakasserier inom akademin

8 mars 2019 levandehåller Forum för genusvetenskap och jämställdhet #metoo genom att sätta fokus på sexuella trakasserier inom akademin.

Läs mer
- Linköpings universitet
2019-03-12 Linköping

Tema jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men utredningar och studier visar att kvinnor som invandrar inte får samma tillgång till insatser som män, påbörjar sina studier i svenska senare, är föräldralediga i högre utsträckning och har betydligt lägre sysselsättningsgrad. Vad kan vi göra för att öka jämställdheten och jämlikheten?

Läs mer
- Länsstyrelsen Östergötland
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo